VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izvođenje pripremnih radova za potrebe gradilišta, kao i istražnih radova za ispitivanje terena.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 123. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o provođenju Urbanističkog plana (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 13/85);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za pripremne/ istražne radove 10 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lokacijska informacija ili urbanistička saglasnost (pribavlja organ po službenoj dužnosti) Grad Original ili kopija /
Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud – Zk ured Original ili ovjerena kopija /
Elaborat tehnologije i organizacije građenja (za obimne i složene građevine ili u slučaju posebnih uslova građenja) Pravno lice ovlašteno za poslove projektovanja Original ili ovjerena kopija /
Saglasnosti (vodovod i kanalizacija, elektroenergetska, grijanje, telekomunikacije) za privremene priključke na komunalnu infrastrukturu (ako se utvrdi da je građevina u koliziji sa infrastrukturalnim vodovima) Javno preduzeće Original ili ovjerena kopija /
Odobrenje za privremeno zauzimanje i korištenje javne površine (pribavlja organ po službenoj dužnosti) Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do jedne godine, u zavisnosti od složenosti građevine i istražnih radova.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva