VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Plansko uređenje javnih površina urbanim mobilijarom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o korišćenju javnih površina (“Službene novine Općine – Grada Zenica”, broj 9/99 i 1/18); Odluka o komunalnom redu (“Službene novine Općine Zenica”, broj 7/11 i 2/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za odobrenje za korištenje javne površine 10 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za korištenje javne površine za korišćenje lokacije postojećih kioska
a) ugostiteljske djelatnosti :
E zona …………… 18 KM
Ia ………………….. 13,50 KM
I …………………….. 9 KM
II ……………………… 8,10 KM
III …………………….. 6,30 KM
b) trgovačke djelatnosti:
E zona …………….. 15,30 KM
Ia ……………………. 10,80 KM
I ……………………….. 7,20 KM
II ………………………. 6,30 KM
III ……………………… 5,40 KM
c) zanatsko-uslužne i druge djelatnosti:
E zona ……………… 9,90 KM
Ia ……………………. 7,20 KM
I………………………. 4,50 KM
II……………………… 4,05 KM
III……………………… 3,60 KM
za postavljanje „zimskih bašti“
E zona……………….. 11,70 KM
Ia………………………… 8,10 KM
I………………………….. 5,40 KM
II………………………. 4,95 KM
III………………………… 4,50 KM
2. za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskih
objekata (sa grejs periodom)
E zoni…………………. 9 KM
Ia……………………….. 6,84 KM
I…………………………. 4,32 KM
II ……………………….. 3,87 KM
III……………………….. 3,51 KM
za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskih
objekta (bez grejs perioda)
E zona …………………. 9 KM
Ia ………………………… 7,65 KM
I ………………………….. 4,41 KM
II………………………….. 3,87 KM
III ………………………… 3,42 KM
za postavljanje ljetnih bašti u slobodnom prostoru
(udaljenom od matične ugostiteljske radnje):
E zona……………………. 10,80 KM
Ia …………………………. 6,84 KM
I……………………………. 4,32 KM
II…………………………… 3,87 KM
III………………………….. 3,51 KM
za zadržavanje konstrukcije tendi u zimskom periodu (bez grejs perioda):
E zona…………………….. 3,6 KM
Ia …………………………. 3,15 KM
I………………………………. 1,80 KM
II…………………………… 1,35 KM
III………………………….. 1,35 KM
za postavljanje svih vrsta tezgi i uređaja radi obavljanja
prodaje ili vršenja propagande, kao i za parkiranje
vozila iz kojih se vrši neposredna prodaja:
E zona……………………. 13,50 KM
Ia….. ……………………… 9 KM
I……………………………… 6,30 KM
II…………………………….. 5,40 KM
II……………………………… 4,50 KM
za zauzimanje javne površine za izlaganje slika, prodaju novina i sl.
E zoni……………………. 10,80 KM
Ia……………………………. 7,20 KM
I………………………………. 4,50 KM
II…………………………… 4,05 KM
III……………………………. 2,70 KM
za postavljanje gradilišne ograde, odnosno formiranje površine sa koje se vrši građenje objekata:
E zoni………………………… 5,40 KM
Ia ……………………………… 4,50 KM
I……………………………….. 1,80 KM
II…………………………….. 1,35 KM
III……………………………… 0,90 KM
za postavljanje građevinskih fasadnih skela radi izvođenja radova na čišćenju i popravci (preko 30 dana):
E zona……………………. 13,50 KM
Ia ………………………….. 9 KM
I………………………………. 5,40 KM
II…………………………….. 4,50 KM
III……………………………. 3,60 KM
za korišćenje javne površine u svrhu održavanja
pozorišnih predstava, koncerata i sličnih javnih priredbi:
E zona…………………….. 10,80 KM
Ia ……………………………. 7,20 KM
I………………………………. 4,50 KM
II……………………………. 4,05 KM
III…………………………….. 2,70 KM
za postavljanje cirkusa, luna parkova, ringišpila,
trambolina, dječijih autića i vozića, kao i drugih zabavnih radnji:
E zona………………………. 9 KM
Ia ………………………………. 5,40 KM
I………………………………… 3,60 KM
II…………………………….. 3,15 KM
III……………………………….. 2,70 KM
za postavljanje reklamnih panoa, putokaza, natkrivanih javnih površina – tendi :
E zona……………………….. 7,20 KM
Ia …………………………….. 4,50 KM
I…………………………………. 3,60 KM
II……………………………… 3,15 KM
III……………………………….. 2,70 KM
za rezervisanje parking prostora ispred poslovnih
objekata u toku cijele godine
E zona…………………………. 4,50 KM
Ia …………………………….. 3,15 KM
I……………………………….. 2,25 KM
II………………………………… 1,80 KM
III……………………………… 1,35 KM
za rezervisanje parking prostora (sezonski)
E zona…………………………. 7,20 KM
Ia ……………………………….. 4,50 KM
I………………………………….. 3,60 KM
II…………………………………. 2,70 KM
III……………………………… 2,25 KM
za izgradnju privremenih prelaza, stepeništa i sl.
E zona………………………….. 2,70 KM
Ia …………………………….. 2,25 KM
I………………………………….. 1,80 KM
II………………………………. 1,35 KM
III…………………………………. 0,90 KM
za korišćenje javne površine za igre na otvorenom:
E zona…………………. 22,50 KM po igri
Ia ………………………. 18 KM po igri
I………………………….. 16,20 KM po igri
II………………………… 13,50 KM po igri
III……………………….. 10,80 KM po igri
za postavljanje štandova za sve praznike do 5 dana
plaća se 13,50 KM po danu, a preko 5 dana svaki sljedeći
dan plaća se po 7,20 KM
za postavljanje promotivnih štandova 36 KM po danu
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722461; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Lokalitet: ulica-naselje
Svrha korištenja javne površine
Period korištenja javne površine
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Grad Original /
Odobrenje za obavljanje određene djelatnosti Nadležni organ Kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Kopija /
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina sa mogućnošću produženja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva