VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma
Telefon: 032 447 653
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stvaranje preduslova za korištenje građevine, odnosno utvrđivanje da je objekat izgrađen u skladu sa odobrenjem za građenje, te važećim normama i standardima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, članovi 130. 131. i 135. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o načinu formiranja komisije za tehnički pregled i visini i načinu plaćanja naknada za tehnički pregled građevina br. 02-14-479/14 od 16.01.2014;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta 10 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za rad članovima komisije za tehnički pregled Prema površini Predsjednik Članovi
Poslovni prostor do 50 m2 100 KM 80 KM
od 50 do 100 m2 120 KM 100 KM
od 100 do 300 m2 150 KM 120 KM
preko 300 m2 200 KM 150 KM
Individualni stambeni objekat
do 160 m2 100 KM 80 KM
preko 160 m2 150 KM 120 KM
Individualni stambeno-poslovni objekat
do 160 m2 150 KM 120 KM
od 160 do 350 m2 180 KM 150 K
preko 360 m2 220 KM 180 KM
Kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekti
do 1000 m2 200 KM 150 KM
od 1000 do 5000 m2 300 KM 250 KM
preko 5000 m2 400 KM 350 KM
Proizvodni objekti
do 1000 m2 180 KM 150 KM
od 1000 do 5000 m2 250 KM 180 KM
od 5000 do 10000 m2 350 KM 300 KM
preko 10000 m2 500 KM 450 KM
Infrastrukturni objekti
(prema predračunskoj vrijednost)
do 100.000 KM 130 KM 110 KM
od 100.000 do 200.000 KM 180 KM 150 KM
200.000 do 500.000 KM 250 KM 200 KM
500.000 do 1.000.000 KM 300 KM 250 KM
preko 1.000.000 KM 400 KM 350 KM
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722436; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za građenje, odnosno zapisnik o inspekcijskom pregledu Grad Zenica Kopija ili ovjerena kopija /
Pismeni izvještaj nadzora nad građevinom Registrovano i ovlašteno pravno lice Original ili ovjerena kopija /
Pismena izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevine Registrovano i ovlašteno pravno lice Original ili ovjerena kopija /
Geodetski snimak građevine i parcele (kad se vrši tehnički prijem novosagrađenog objekta) Registrovano i ovlašteno pravno lice Original ili ovjerena kopija /
Projekat izvedenog stanja (ako je u toku gradnje došlo do manjih odstupanja na građevini) Lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja građevina Original ili ovjerena kopija /
Zapisnik o iskolčenju građevine (ako se vrši tehnički prijem novosagrađenog objekta) Pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje geodetske djelatnosti Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Dokaz o uplati naknade za tehnički pregled Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva