VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma
Telefon: 032 447 653
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja da se radi o cjelovitoj jedinici – građevini. Uvjerenje predstavlja jedan od dokumenata potrebnih za upis u zemljišne knjige – prava vlasništva na posebnom dijelu zgrade.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima FBiH, član 83. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zemljišnim knjigama FBiH, član 30. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 58/02, 19/03 i 54/04);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uvjerenje o cjelovitosti 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Podatak o nekretnini na koju se odnosi zahtjev:
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Grad Original /
Rješenje o odobrenju za građenje Grad Original /
Rješenje o odobrenju za upotrebu objekta Grad Ovjerena kopija /
ZK izvadak Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Identifikacija parcele Grad Original /
Elaborat etažiranja sa planom podjele građevine Ovlašteni projektant, ovlašteni geodeta ili sudski vještak Original /
Uvjerenje o spratnosti Grad Original /
Dokaz o uplati takse Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva